Is uw medewerker goed af met een WGA-verzekering?

Als uw medewerker twee jaar wegens ziekte heeft moeten verzuimen, komt hij in de WIA. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen 35% en 80%) ontvangt hij een WGA-uitkering. Goed geregeld toch? Nou, niet altijd. Want die uitkering kan best laag uitvallen. U kunt hem helpen zijn inkomen op peil te houden. 

datum kalender en wekker met zakelijke vrouw hand berekenen
Nieuws
Datum: 27-10-2020

De mate waarin uw medewerker arbeidsongeschikt wordt verklaard, hangt niet af van zijn fysieke of psychische gesteldheid. In plaats daarvan is het uitgangspunt het salaris dat de werknemer volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog zelf kan verdienen. Dat wordt de restverdiencapaciteit genoemd. Als bijvoorbeeld vastgesteld wordt dat hij nog 55% van zijn loon kan verdienen, is hij 45% arbeidsongeschikt. Verdiende hij voorheen €3.000 per maand, dan is zijn restverdiencapaciteit €1.650. Van de €1.350 die dan mist, krijgt hij de eerste maanden 75% (€1.012,50), later 70% (€945) uitgekeerd. Dat is de loongerelateerde WGA-uitkering. Zijn totale inkomen zijn dan al aardig gedaald. 

Hoe hoog is het werkelijke loon? 

De vraag is bovendien of het salaris van de arbeidsongeschikte medewerker wel even hoog is als de restverdiencapaciteit. In werkelijkheid ligt dat vaak lager en dan is zijn inkomensterugval nog groter. Bedenk ook dat de loongerelateerde WGA-uitkering tijdelijk is. De duur hangt af van het arbeidsverleden, maar is doorgaans minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. Daarna komt de medewerker in een andere WGA-regeling die nog minder riant is. Het kan ook zijn dat zijn uitkering helemaal stopt.  

Aanvullende uitkering 

Veel werkgevers gaan ervan uit dat een WGA-uitkering 70% van het laatstverdiende salaris bedraagt. Maar het inkomen kan dus veel harder dalen. Daar zijn wel oplossingen voor. Verzekeraars bieden bijvoorbeeld een WGA-hiaatverzekering aan. Daarmee wordt het inkomen aangevuld. Die uitkering kan bovendien lopen tot de AOW-leeftijd van de medewerker en kan ook jaarlijks geïndexeerd worden. De premies van deze verzekering zijn fiscaal aftrekbaar. Maar u kunt er ook voor kiezen de kosten door te belasten aan de werknemer. Die kan dan de premie aftrekken en dan is het belastingvoordeel voor hem.  

Waardering voor inkomensregelingen 

Er is nog een reden om voor meer inkomenszekerheid te zorgen. U toont goed werkgeverschap en betrokkenheid bij uw mensen. De waardering voor inkomensregelingen is groot en speelt mee in de overweging om een baan te accepteren of te behouden. Wilt u meer weten over inkomensregelingen voor uw werknemers? Neem dan contact op met ons kantoor. 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.